v sedmé třídě

 Hodnocení  literatury 7. ročník

Referáty, jak z povinné četby, tak z knihy:          .......... 40%

Znalost základních pojmů............................................................20%

Aktivita, recitace............................................................................20%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů...................................10%

Sebehodnocení.................................................................................10%

 Hodnocení v mluvnici 7. ročník

Srovnávací diktát, diagnostické prověrky,

další testy a malé  prověrky................................................................. 50%

Aktivita a postoj k předmětu: ve skupinové práci,

malé jedničky olympiáda a recitace ............................................. 25%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů................................       15%

Sebehodnocení..................................................................... .................10%

 

Hodnocení ve slohu 7. ročník

Dvě slohové práce...................................................................................50%

Malé slohové práce v sešitě, vedení sešitu,

úprava a úplnost zápisů, vedení portfolia.................................    20%

Aktivita: ve skupinové práci, školní časopis, vlastní práce.......20%

Sebehodnocení..........................................................................................10%