v šesté třídě

Hodnocení  literatury 6. ročník

Referáty, jak z povinné četby, tak z knihy:           .......... 40%

Znalost základních pojmů............................................................20%

Aktivita, recitace............................................................................20%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů....................................10%

Sebehodnocení..................................................................................10%

 Hodnocení v mluvnici 6. ročník

Srovnávací diktát, diagnostické prověrky,

další testy a malé  prověrky...........................................................................              50%

Aktivita a postoj k předmětu: ve skupinové práci, malé jedničky               25%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů................................                            15%

Sebehodnocení.....................................................................                                    10%

Hodnocení ve slohu 6. ročník

Dvě slohové práce..........................................................................................50%

Malé slohové práce v sešitě, vedení sešitu,

úprava a úplnost zápisů, vedení portfolia.................................        20%

Aktivita: ve skupinové práci, školní časopis, vlastní práce............20%

Sebehodnocení...............................................................................................10%