Učitelka českého jazyka a literatury

Mgr.Pavla Pyszková

e-mail:  pavlina.pyszkova@zsjablunkov.cz