Třída 6.C

Domácí úkoly a vzkazy:

Do čtvrtku 15.9. navštívit knihovnu, vypůjčit si knihu, kterou si přečtete.
 
Do pondělí 19.9. vypracovat do sešitu  cvičení z učebnice na str.9/cv.2 a 4 ( v tomoto cvičení udělejte písemně pouze prvních 5 slov)
 
Do pátku 23.9. vyhledejte a napište do sešitu dva citáty
 
Do pondělka 3.10. cvičení str.11 Opakování mluvnických kategorií podstatných jmen. U přetištěných slov určete: pád, číslo, rod a vzor
 
Do pátku 30.9. přečíst ukázku z čítanky ze strany 127-131
 
V úterý 4. 10. si napíšeme srovnávací prověrku z 5. ročníku. Prověrka bude vypadat asi takto:

Mluvnická část:

 • u podtržených slov urči slovní druh a označ číslicí                                    
 • urči podstatného jména  ... rod, číslo, pád a vzor
 • urči u slovesa ... osobu, číslo, způsob a čas u slovesa
 • doplň znaménka ve větě (přímá řeč – dvojtečka, uvozovky, čárka, tečka).
 • zapiš vzorec souvětí
 • podtrhni a vyznač základní skladební dvojici                                 
 • utvoř 3 příbuzná slova ke slovu ...
 • u přídavných jmen urči pád, číslo, rod, druh a vzor                         .
 • napiš slovo s významem nadřazeným
 • ke slovu ... napiš slovo souřadné  
 • ke slovu ... napiš slovo opačného významu      D
Do 14.10. přinést portfolio z 1. stupně a založit 12+1 eurosložku na portofolio 2. stupně
Do 10.10. vypracovat cvičení z pracovního sešitu str. 7

Do 7.10. vypracovat otázky v literárním sešitě

Do 14.10. se naučte básničku z čítanky str. 164 ( kluci), str. 182,183) holky

Ve středu 12.10. nebude sloh- dokončíme učivo z mluvnice- Práce s jazykovými příručkami

Ve čtvrtek 17.10. proběhne výuka podle plánu, 5.a 6.hodinu pak navštívíme Městskou knihovnu v Jablunkově, kde nás čeká workshop s názvem Knihtisk.

Na pondělí 24.10. máte domácí úkol z mluvnice v sešitu. Text a otázky. Opakujte si z 1. stupně: souhlásky a, samohlásky

Do 1.11. přepište z učebnice sohlásky párové a jedinečné. Souhlásky párové se naučte.

Do slohu dne 9.11. napište zprávu, která bude začínat slovy: 

            Neznámý pachatel v Jablunkově... (pokračuj kdy, co, jak proč)

        Dále vymyslete známení (to znamená něco, co teprve bude), kde pozvete své rodiče, spolužáky a kamarády na akci s názvem Halloween party

 

Do 14.11. vypracujte pracovní list v sešitu: Téma- slovní přízvuk

Do 15.11. vypracujte kontrolní cvičení z pracovního listu a naučte se správbě číst ukázku pod ním. Dejte s pozor na správné čtení příklonek.

             Tento den si napíšeme krátkou opakovací prověrku na hlavní a vedlejší přízvuk. 

Do 29.11. Vyplnit cvičení ze strany 9, cvičení 6. Dobrovolný DÚ- strana 8, cvičení 2

Do pondělí 5.12. vypracujte DÚ- pracovní sešit str.10, cvičení 1

Do pondělí 12.12. doplňte do pracovního sešitu cvičení 1 a 2 ze strany 10 a 11

Do pondělí 19.12. doplňte v pracovním sešitě strana 13, cvičení 4 a 5

Do 3.1. 2017 vypracujte cvičení z pracovního sešitu str. 15- cv.1,2,4,5, a str.16-cv.6

Do 4.1. napište do slohového sešitu: Popis nejmilejší hračky- kdy jste ji dostali, jestli ji

 ještě máte, od koho jste ji dostali, má (měla) nějaké jméno?

Velikost, barva, z čeho je vyrobena, co se vám na ni líbí. Zážitek s touto hračkou. Umí (uměla) mluvit?

Napište kousek v přímé řeči (rozhovor). Hračku přineste do školy a pokud už hračku nemáte,                                                                                       nakreslete ji.  

Do 17.1. vypracujte cvičení: 2 na str. 18 a cv. 4 a 6 na str. 19. 

    Pro nemocné- začali jsme přídavná jména- pracujte s PS- str. 18- 25 (co nevíte, přeskočte)

Do příštího týdne  od 23.1. 2017- napište do slohového sešitu- dopis literárnímu hrdinovi.

Do 20.1. 2017- přineste literární sešit (ti, co ho ještě neodevzdali). Sešit bude doplněný o pracovní listy!!! 

Do 22.2.2017- napište úřední dopis, viz informace ve slohovém sešitu.