Třída 7.C

Domácí úkoly a vzkazy:

Do čtvrtku 29.9. vyhledejte a naučte se jeden citát i s autorem
 
Na pátek  30.9. přesouváme citáty známých osobností
 
Do čtvrtku 6.10. - úkol odkládáme do 13.10. vypracujte pracovní list. Použijte insert metodu: 
 
fajfka- to jsem věděl(a)
+ to je nová informace
- to jsem věděl(a) ale je to jinak
? této informaci nerozumím
 
Na druhé straně pracovního listu najdete otázky, na které odpovíte písemně.
 
Do pátku 7.10. dodělejte cvičení z pracovního listu a u cvičení 20 vyberte poslední dvě souvětí a do sešitu nakreslete grafy vět. (ve dvou souvětích je celkem 5 vět, sestavte celkem 5 grafů) Kdo pozná rozvíjejecí větné členy, může je označit.
Pk- přívlastek (ptáme se na něho jaký, který čí) rozvíjí nejčastěji podstatné a přídavné jméno.
    Přívlastek dělíme ho na shodný a neshodný. Shodný stojí před řídícím jménem a shoduje se v pádě čísle a rodě.
Pt- předmět, rozvíjí nejčastěji sloveso (přídavné jméno slovesné) a ptáme se na něj pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu)
Pu- příslovečné určení, rozvíjí sloveso (přídavné jméno, příslovce) ptáme se na něj příslovečnými otázkami. Kdy, kde, jak, proč apod.
další odkaz: 
Do pondělí 17.10.- posledních 5 vět ze cvičení na slovesný rod str. 13/cv.d1
 
Do 20.10. zůstává úkol s pracovním listem, kde pracujete s textem. Dne 13. 10. jste dostali nový úkol popsat pohled z okna (subjektiví popis-líčení).
 
Do 21.10. se naučit do literatury básničku, nezapomeňte na referáty
 
Do 19.10. zpracujte pracovní list na rod činný a trpný. 19.10. budeme psát prověrku na činný a trpný
 
Dne 20.10. máme sloh. Minule jsem chyběl a paní učitelka Kowolowská vám zadala za DÚ popis z okna. Nezapomeňte na něj!
Na 23.11. dodělejte pracovní list s předložkami. Začněte nosit knihy, které jsem vám půjčil.
Do příštího týdne ( od 23.1.) přineste doplněné literární sešity. Nezapomeňte do sešitů doplnit všechny pracovní listy a seznam přečtených knih.( tabulku jsem rozdával na začátku školního roku (v září)
Protože vás v tomto týdnu (16.- 20.1) hodně chybí, pracujeme v hodinách "jenom" s pracovním sešitem. Nemocní, doplňte si v PS str. 57- cv. 1-7, dále potom str. 49 a 50- cv.1- 7