8.B

Plány a úkoly-další informace hledejte v podsložce mluvnice, literatura a sloh.

 Týdenní plán

Od 13 června do 17. června

13.6.-  dokončíme slohovou část, pozor!  Vybírám sešity ze slohu

14.6.- blok literatury obě hodiny začneme referátem, pak se podíváme na dopis z pohledu literatury. Druhou hodinu věnujeme SCI-FI

15.6.- mluvnice- pololetní prověrka 

16.6- mluvnice

17.6.-

Od 6. června do 10. června

6.6.- suplování

7.6.- suplování

8.6.- úvaha- práce s textem

9.6.- souhrnné opakování slohu

10.6.- 

 Od 23. května do 27. května

23.5.- blok slohu- pracovní sešit str. 57 cvičení 21( práce ve dvojici) a 22( do slohového sešitu) samostatná práce, kdo bude hotov str. 58. cv.23 a2( opět z pracovního sešitu do slohového sešitu)

24.5.- pokračování v úkolech ze dne 23.5.

25.5.- sloh kontrola úkolů ze dne 23.5.

26.5.- sloh- úvaha

27.5.-

Od 16. května do 20.května

16.5.- čtenářské dílny- zhlédnutí filmu Vyšší princip

17.5.- čtenářské dílny- srovnání filmu a povídky Jana Drdy

18.5.- suplování

19.5.- suplování

20.5.-

Od 9.května do 13.května

9.5.-test divadlo 20.st. viz podklady ve složce literatura, čtenářská dílna

10.5.- čtenářská dílna

11.5.- čtenářská dílna

12.5.- čtenářská dílna

13.5-

 Od 2. května do 6.května

2.5.- blok literatury- zadáme si knihu do tzv. Dílny čtení: Děvčata budou číst Říkali mi Leni, kluci Útěk. Další informace najdete v části literatura Pozor!!!! Knihu přečtěte do pondělí 9. května 2011

3.5.- Den země- projekt

4.5.- literatura- Avantgarní divadlo 2.pol.20.století- Semafor

5.5.- literatura- Ukázka z divadla Járy Cimrmana,Divadlo 20.století (test přesouvám na pondělí, co bude v testu najdte v části literatura)

6.5.-

Od 25.dubna do 29.dubna

25.4.- Velikonoce

26.4.- školní výlet

27.4.- školní výlet

28.4.- školní výlet

29.4.-  blok literatury- suplování

Od 18. dubna do 22.dubna

18.4.- mluvnice: oprava 2. slohové práce,

19.4.- prověrka na přívlastky těsné, volné a přístavky, 100 nejstupidnějších slov češtině

20.4.- mluvnice: Jazykový rozbor

21.4.- Velikonoce

22.4.- Velikonoce

 Od 11.dubna do 15.dubna

11.4.- blok mluvnice: Kdo je to internetový trol? Zopakujeme si rozvíjející větné členy jazykovým rozborem, doplníme učivo o další druhy přívlastků. (učebnice str. 14) 

12.4.- mluvnice

13.4.- mluvnice: co znamená dopadnout jako sedláci u Chlumce, rozvíjející větný člen- doplněk,  práce s učebnicí str. 16-17

14.4.- mluvnice-  mezinárodní homonymie( Máchův Máj v maďarštině) procvičení  přívlastků, přístavků a doplňků

15.4.-

Od 4. dubna do 8.dubna

4.4.- dokončení bloku mluvnice- nespisovná podoba jazyka( příklady nářečí v pohádce, slang, argot)

5.4.- test z Vývoje češtiny a vrstev jazyka. Pokračujeme blokem literartury- divadlo 20.st v Československu, divadelní formy

6.4.- literatura- autorské divadlo- Osvobozené divadlo

7.4.- literatura- písňové texty Osvobozeného divadla-Potopa

8.4.-

Od 28.března do 1.dubna

28.3.- blok mluvnice: Obecné poučení o jazyku, zadání domácího úkolu z knihy: Čtení o českém jazyku

29.3.- obě hodiny odpadají

30.3.- mluvnice: Národní jazyk a jeho podoby, Spisovná podoba českého jazyka

31.3.-mluvnice: Nespisovná podoba českého jazyka. Opakování celého tématu, test

1.4.-

Od 21. března do 25. března

21.3.- 2. kontrolní slohová práce

22.3.- dopíšeme a dokončíme slohovou práci

23.3.- budete mít suplování- začnete blok mluvnice- pracovní sešit

       (ti, kterí nebyli ve škole si dopíšou slohovou práci)

24.3.- opět suplování- mluvnice- pracovní sešit

25.3.- 

Od 14.března do  18.března

14.3.- blok slohu- pokračujeme ve výtahu z populárně vědecké učebnice, každý žák si svůj výklad odprezentuje(výklad)

15.3.- prezentace výtahu z učebnice, příprava slohové práce

16.3.- slohová práce: Výtah z odborného textu

17.3.- zhlédneme divadelní představení v Třinci-Pomáda.

18.3.-

Od 7. března do 11. března

7.3.- Dokončení literarního bloku- horor, Vlastní tvorbá, Ambrose Bierce- Lupiči mrtvol

8.3.- Blok slohu-  Výklad, výtah a výpisky, procvičení INSERT metody, úkol do středy ze str.171

        zelená učebnice, sestavte osnovu

9.3.-  Příprava slohové práce, rozdíl mezi výtahem a výpisky

10.3.- Příprava slohové práce

11.3.-

Od 28. února do 4. února

28.2.- pokračujeme v bloku literatury, Mark Haddon- Podivný případ se psem

1.3.- referáty, Jakub Arbes- Newtonův mozek(romaneto), obě hodiny

2.3.- literatura, referáty, Allan Edgar Poe- Jáma a kyvadlo(horor)

3.3.-literatura, referáty, Daphne Du Maurier- Ptáci( horor)

4.3.-

Od 21.února do 25. února

21.2.- Opakování slovesného vidu

22.2.- Porozumění mluveného textu, druhá hodina odpadla

23.2.- Prověrka na slovesné kategorie, pokračujeme lokem literatury- Malá recenze na tekefon, publicistický žánr recenze

24.2.- Literatura- referáty, recenze na knihu Marka Haddona Podivuhodný případ se psem

25.2.-

Od 14.února do 18. února

14.2.- pokračujeme blokem mluvnice- opakujeme slovesa

15.2.- mluvnice- v první hodině- slovesný vid´, v druhé hodině procvičení nového učiva

16.2.- opakování vech kategorií sloves

17.2.- prověrka na nové učivo

18.2.-

Od 7.února do 11.února

Jarní prázdniny

od 31.ledna do 4.února

31.1.- pokračujeme blokem mluvnice, opakování sloves

1.2.- mluvnice- slovesné kategorie

2.2.- mluvnice- opakování vidu

3.2.- mluvnice- slovesa- nové učivo slovesný rod

4.2.- pololetní prázdniny

od 24.ledna do 28.ledna

24.1.- blok slohu- pokračujeme v popisu a navážeme na charakteristiku. Podíváme se na líčení( subjektivní popis)

25.1.- sloh- líčení přineste si knihu z vlastní povinné četby

26.1.- sloh-líčení-  budeme popisovat vaše pocity a nálady

27.1.-  test: Bude se týkat práce s textem např. vyhledejte básnické přívlastky, personifikaci, vhodná přirovnání vymyslete a budete hledat v e slovníku. Popíšete jedno zajímavé místo, a vytvoříte podle fotografie větnou osnovu. Upozorňuji, že některé pojmy a jejich vysvětlení najdete ve složce sloh!

28.1.-  

 od 17.ledna do 21.ledna

17.1.- vrátíme se k prověrce z mluvnice( skloňování slov přejatých) Měli jste domácí úkol

   Pozor! Budu chtít referáty

18.1.- ukázka z knihy Povádky z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka,

19.1.- kontrola portfólií, epigramy Marka Valeria Martiala, Čelakovského,

20.1.- epigramy Borovského a současných autorů (nestihli jsme-dodělat příště)

21.1.- Recenze literárních děl

 

od 10.ledna do 14.ledna

10.1.- procvičování  skloňování podstatných jmen přejatých

11.1.- prověrka na podstatná jména přejatá, začneme blok literartury,Husitský chorál,

12.1.- literatura, referát- Alois Jirásek: Proti všem (historický román)

13.1.- literatura, referát

14.1.-

od 3.ledna do 7.ledna

3.1.-opravy olympiád, prověrek a slohovek

4.1.- skloňování přejatých podstatných jmen, v další hodině procvičíme

5.1.- prověrka na přejatá podstatná jména

6.1.- začneme blok literatury

od 13.prosince do 17.prosince

13.12.-  mluvnice: Téma tvoření slov- 

14.12.- spojení s 8.B- (blok dvou hodin) pokračování v tématu tvoření slov,

15.12.- tvoření slov, přejímání z cizích jazyků

16.12.- prověrka na tvoření slov,tvarosloví, opakování podstatných jmen, nově- skloňování slov přejatých 

od 6. prosince do 10.prosince

6.12.- příprava slohové práce

7.12.- blok dvouhodin, přepíšeme slohovou práci na A4

8.12.- stávka, ředitelské volno

9.12.- zhodnotíme otázky a úkoly z olympiády, vrátíme se k tvoření slov v češtině: Odvozování, zkracování a skládání

od 29.listopadu do 3. prosince:

29.11. Průpravná cvičení

30.11.- návštěva Úřadu práce v Třinci

1.12.- příprava konceptu 1.slohové práce Hastman

2.12.- příprava slohové práce

 od 22. do 26.listopadu

22.11.- Sloh:  Malým projektem si vyzkoušíme, jak byste se hodili jako manažeři prodeje aut( kluci) a dívky jestli by byly schopny pracovat jako Realitní makléřky.(děvčata budou prodávat domy). Součástí vaší prezentace budou obrázky a náčrty. Mohou být zpracovány na arch papíru, nebo jako v programu PowerPoint( pokud ji zvládnete). Základem Vašeho prodeje bude popis automobilu a jeho součástí( doplňku a pod.) stejně jako u prodeje domů, či jiných nemovitostí. Přineste si podklady k projektu. Hodinu strávíme v PP1

23.11.- Sloh:  Prezentace a vyhodnocení nejlepších prodejců. Příprava projektu Děti čtou dětem- výběr žáků, předání textů, úkolů a ativit

24.11.-   Začneme přípravou 1.slohové práce na téma Charakteristika literární postavy. Přineste si knihu ze své  povinné četby.

25.11.-  Opakování slohového útvaru charakteristika. Čtyři žáci: Daniel L.,Tonda B., Iva M.,Katka Š. půjdou 3.hodinu  učit v rámci projektu Děti čtou dětem do 3.B třídy. 

 od 15. do 19. listopadu budeme:

16.11.- pokračovat v literatuře, přečteme si ukázku z období tzv. totáče( doby totální vlády jedné strany). Blíží se nám 17. listopad, tedy nejenom den, kdy nemusíte do školy, ale především sitímto dnem připomínáme Den boje studentů za svobodu a demokracii. Z ukázky se Vám možná podaří pochopit dobu před listopadem 1989.

        - volně navážeme na povídku tím,že si představíme jednoho z největších bojovníků proti komunismu, písničkáře, spisovatele, novináře a redaktora rádia Svobodná Evropa- Karla Kryla.

18.11.- Sloh: Popis, zopakujeme si všechny druhy popisů, zaměříme se na popis prostý.

       

Seznam referujících:  V tomto týdnu referáty nebudou!!!

                                                                                   

od 8.listopadu do 12. listopadu budeme

probírat literaturu. Každou hodinu začneme referátem. Seznam referátů najdete ve složce literatura.

 8.11.- Podíváme se na zpívající básníky- jako prvního proklepneme Jiřího Dědečeka, texty( básně), které jste sami vytvořili pomocí slov z textu pana Dědečka  "Slova, která bolí od A po Z" byly výborné. Na konci týdne vyhodnotíme a odměníme nejlepší z Vás.

10.11.-Řekneme si, co je to deník, začneme Tajným deníkem Adriana Molea a opět budeme psát. Tentokrát spojíme text Sue Townsendové s popisem, který už jsme si částečně probrali v 7. ročníku. Bude to popis prostý, osoby(charakteristika), děje nebo popis pracovního postupu????

11.11.- Horor a Daphne du Maurier. Pokud jste četli, nebo viděli nějaký KVALITNÍ horor, můžete vystoupit a velmi krátce film, či knihu představit. V další části se opět pokusíme o jeden z druhů popisu. Přineste si knihu z povinné četby, pokud máte referát za sebou, přineste si jinou knihu dle svého výběru.

Seznam referujících:

  • 8.11.-Radovan Benek
  • 9.11.-Filip Čečotka
  • 10.11.-Tonda Byrtus,Marek Franek,
  • 11.11- ?