Literatura

Ročníkový plán do 6.ročníku

Výstupy

Žák:

 

 

Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

 

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla, vlastními slovy interpretuje smysl díla

Rozpracované učivo

 

 

 

- návštěva školní a místní knihovny

- vyhledáte vše o autorech pověstí a pohádek

 

 

 

- práce s portfoliem

- seznámení s učivem

- Diskuse o četbě oblíbených knih

- úprava sešitu

- podvojný deník

Metody, pojmy

 

 

 

- knihovnická lekce

- pracovní list

 

 

 

 

 

- zpracování jedné ukázky z dětské Bible

- malá výstava různých druhů Biblí pro děti i dospělé

Měsíc

 

 

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Říjen  a Listopad