v deváté třídě

 

Hodnocení  literatury

Referáty z povinné četby.................................................................40%

Znalost základních pojmů ( 2x test)..............................................20%

Aktivita, recitace..................................................................................20%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů..........................................10%

Sebehodnocení.......................................................................................10%

 

Hodnocení v mluvnici

Srovnávací diktát, diagnostické prověrky,

další testy a malé prověrky..............................................................50%

Aktivita: ve skupinové práci,

malé jedničky a olympiáda...............................................................25%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů........................................15%

Sebehodmocení.....................................................................................10%

 

Hodnocení ve slohu

Slohové práce (2x), projekt Televizní zprávy...........................50%

Malé slohové práce v sešitě,

vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů, vedení portfólia.......20%

Aktivita: ve skupinové práci, školní časopis................................20%

Sebehodnocení.......................................................................................10%

Součástí hodnocení žáka je vedení portfólia

 Známku dostanete v hodinách českého jazyka.

Nezapomeňte Předložte portfólio tak,aby bylo:

1. Rozděleno  po jednotlivých předmětech-ČJ,M....

2. Do každého předmětu si založte důležité dokumenty

            (seznam vám musí předložit učitelé jednotlivých předmětů)

3. Ve složce český jazyk,sloh a literatura musíte mít :

a) srovnávací prověrku

b) referát z povinné četby

c) slohovou práci

d) sebehodnocení

e) výsledky Scio testů

f) další po domluvě s učitelem

 

Diplomy,účastnické listy a další úspěchy zakládejte do složek k jednotlivým předmětům.