v osmé třídě

 

Hodnocení  literatury

Referáty, jak z povinné četby, tak z knihy Němá barikáda

a Říkali mi Leni.................................................................................40%

Znalost základních pojmů............................................................20%

Aktivita, recitace............................................................................20%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů...................................10%

Sebehodnocení.................................................................................10%

 

Hodnocení v mluvnici

Srovnávací diktát, diagnostické prověrky,další testy

a malé prověrky.................................................................................50%

Aktivita: ve skupinové práci, malé jedničky

a olympiáda.........................................................................................25%

Vedení sešitu, úprava a úplnost zápisů......................................15%

Sebehodnocení…................................................................................ 10%

 

Hodnocení ve slohu

Dvě slohové práce......................................................................................50%

Malé slohové práce v sešitě, vedení sešitu,

úprava a úplnost zápisů, vedení portfólia..........................................20%

Aktivita: ve skupinové práci, školní časopis......................................20%

Sebehodnocení..............................................................................................10%

Součástí hodnocení žáka je vedení portfólia

 Známku dostanete v hodinách českého jazyka.

Nezapomeňte Předložte portfólio tak,aby bylo:

1. Rozděleno  po jednotlivých předmětech-ČJ,M....

2. Do každého předmětu si založte důležité dokumenty

            (seznam vám musí předložit učitelé jednotlivých předmětů)

3. Ve složce český jazyk,sloh a literatura musíte mít :

a) srovnávací prověrku

b) referát z povinné četby

c) slohovou práci

d) sebehodnocení

e) výsledky Scio testů

f) další po domluvě s učitelem

 

Diplomy,účastnické listy a další úspěchy zakládejte do složek k jednotlivým předmětům.