8.A

Plány a úkoly- další informace hledejte v podsložce mluvnice, literatura a sloh.

Týdenní plán

Od 13 června do 17. června

13.6.- blok literatury, obě hodiny začneme referátem, pak se podíváme na dopis z pohledu literatury. Druhou hodinu věnujeme SCI-FI

14.6.-

15.6.- mluvnice- pololetní prověrka

16.6- mluvnice

17.6.- mluvnice

Od 6. června do 10. června

6.6.- suplování

7.6.-

8.6.- úvaha- práce s textem

9.6.- souhrnné opakování slohu

10.6.- souhrnné opakování slohu

Od 30.května do 3. června

30.5.- pokračujeme blokem slohu- úvaha, její části, východiska ( vypravovaní, citát celá písnička)

31.5.-

1.6.- soustředění v Jasení

2.6.- soustředění v Jasení

3.6.- soustředění v Jasení

Od 23. května do 27. května

23.5.- blok slohu- pracovní sešit str. 57 cvičení 21( práce ve dvojici) a 22( do slohového sešitu) samostatná práce, kdo bude hotov str. 58. cv.23 a2( opět z pracovního sešitu do slohového sešitu)

24.5.-

25.5.- sloh kontrola úkolů ze dne 23.5.

26.5.- sloh

27.5.- sloh

Od 16. května do 20.května

16.5.- čtenářské dílny- zhlédnutí filmu Vyšší princip, srovnání filmu a povídky Jana Drdy 

17.5.-

18.5.- suplování

19.5.- suplování

20.5.- čtenářské dílny- slohová část

Od 9.května do 13.května

9.5.-test divadlo 20.st. viz podklady ve složce literatura, čtenářská dílna

10.5.-

11.5.- čtenářská dílna

12.5.- čtenářská dílna

13.5- čtenářská dílna

Od 2. května do 6.května

2.5.- blok literatury- zadáme si knihu do tzv. Dílny čtení: Děvčata budou číst Říkali mi Leni, kluci Němou barikádu. Další informace najdete v části literatura- Pozor!!!!! Knihu přečtěte do pondělí 9. května 2011

3.5.- Den země- projekt

4.5.- literatura- Avantgarní divadlo 2.pol.20.století- Semafor

5.5.- literatura- Ukázka z divadla Járy Cimrmana

6.5.- literatura- Divadlo 20.století (test přesoovám na pondělí- v části literatura najdete, co bude v testu)

Od 25.dubna do 29.dubna

25.4.- Velikonoce

26.4.- školní výlet

27.4.- školní výlet

28.4.- školní výlet

29.4.- suplování blok literatury

Od 18. dubna do 22.dubna

18.4.- mluvnice:  oprava 2. slohové práce

19.4.-

20.4.- mluvnice: prověrka na přívlastky těsné, volné a přístavky, jazykový rozbor

21.4.- Velikonoce

22.4.- Velikonoce

 Od 11.dubna do 15.dubna

11.4.- blok mluvnice: Kdo je to internetový trol? Zopakujeme si rozvíjející větné členy jazykovým rozborem, doplníme učivo o další druhy přívlastků. (učebnice str. 14) 

12.4.-

13.4.- mluvnice: co znamená dopadnout jako sedláci u Chlumce, rozvíjející větný člen- doplněk,  práce s učebnicí str. 16-17

14.4.- mluvnice-  mezinárodní homonymie( Máchův Máj v maďarštině) procvičení  přívlastků, přístavků a doplňků

15.4.- mluvnice: 100 nejstupidnějších slov v češtině- procvičování doplňků a přístavků

Od 4. dubna do 8.dubna

4.4.- Test z Vývoje češtiny a vrstev jazyka. Pokračujeme blokem literartury- divadlo 20.st v Československu, divadelní formy

5.4.-

6.4.- literatura- autorské divadlo- Osvobozené divadlo

7.4.- literatura- písňové texty Osvobozeného divadla-Potopa

8.4.- literatura- další divadla malých forem( Semafor- Jiří Suchý)

Od 28.března do 1.dubna

28.3.- blok mluvnice : Obecné poučení o jazyce, kontrola domácího úkolu

29.3.-

30.3.- mluvnice: Národní jazyk a jeho podoby

31.3.- mluvnice: Spisovná podoba českého jazyka

1.4.- mluvnice: Nespisovná podoba českého jazyka. Opakování celého tématu, test

Od 21. března do 25. března

21.3.- 2. kontrolní slohová práce( obě hodiny)

22.3.-

23.3.- budete mít suplování- začnete blok mluvnice- obecné poučení o jazyce str. 58 v učebnici, přečíst, jazykové normy, vypsat důležité pojmy. Překreslit a přepsat tabulku do sešitu ze strany 60 z učebnice

       (ti, kteří nebyli ve škole,nebo nestihli dokončit slohovou práci budou ještě pokračovat)

24.3.- opět suplování- mluvnice- Národní jazyk- str.62,63,64 v učebnici, zápis do sešitu( hlavní pojmy jako co je to mateřský jazyk, obecná čeština  atd.) V pracovním sešitě str.42, doplnit do tabulky názvy slovanských větví, vybarvit mapku

25.3.- mluvnice-

Od 14.března do  18.března

14.3.- blok slohu- pokračujeme ve výtahu z populárně vědecké učebnice, každý žák si svůj výklad odprezentuje(výklad)

15.3.-

16.3.- sloh, příprava slohové práce

17.3.- zhlédneme divadelní představení v Třinci-Pomáda.

18.3.- slohová práce:  Výtah z odborného textu

Od 7. března do 11. března

7.3.- Blok slohu-  Výklad, výtah a výpisky

8.3.-

9.3.-  Příprava slohové práce, rozdíl mezi výtahem a výpisky, procvičení INSERT metody,

            úkol ze strany 171(zelená učebnice)- vytvořte osnovu textu

10.3.- Příprava slohové práce

11.3.- Příprava slohové práce

Od 28. února do 4. února

28.2.- pokračujeme v bloku literatury, referáty, Jakub Arbes- Newtonův mozek(romaneto), obě hodiny

1.3.-

2.3.- literatura, referáty, Allan Edgar Poe- Jáma a kyvadlo(horor)

3.3.-literatura, referáty, Daphne Du Maurier- Ptáci( horor)

4.3.-literatura, referáty, Ambrose Bierse- Lupiči mrtvol(horor)

 Od 21.února do 25. února

21.2.- porozumění textu v mluvené podobě, opakování slovesného vidu

22.2.-

23.2.- prověrka ze slovesného vidu, pokračujeme blokem literatury- Malá recenze na telefon, publicistický žánr recenze

24.2.- Literatura- referáty- Recenze na knihu Marka Haddona Podivný příběh se psem

25.2.-Literatura- referáty- Jakub Arbes:Newtonův mozek (Romaneto)

Od 14.února do 18. února

14.2.- pokračujeme v bloku mluvnice- slovesa- opakování slovesných kategorií

15.2.-

16.2.- mluvnice- sloovesný rod a slovesný vid

17.2.- procvičení nového učiva

18.2.- prověrka nového učiva slovesný vid

Od 7.února do 11.února

Jarní prázdniny

od 31.ledna do 4.února

31.1.-  první hodinu si vyzkoušíme, kolik textu jste si zapamatovali z pohádky Princezna na hrášku, druhá hodina odpadá.

1.2.- Výtečné představení- uděluji zvláštní pochvaly!!!!

2.2.- pokračujeme blokem mluvnice, vrhneme se na slovesa

3.2.- mluvnice- opakování sloves

4.2.- pololetní prázdniny

od 24.ledna do 28.ledna

24.1.- zkoušení žáků, kteří mají nerozhodnou známku, Blok slohu- pokračujeme v popisu a navážeme na charakteristiku. Podíváme se na líčení( subjektivní popis

25.1.-

26.1.-sloh- líčení přineste si knihu z vlastní povinné četby

27.1.- sloh-líčení-  budeme popisovat vaše pocity a nálady

28.1.- test: Bude se týkat práce s textem např. vyhledejte básnické přívlastky, personifikaci, vhodná přirovnání vymyslete a budete hledat v e slovníku. Popíšete jedno zajímavé místo, a vytvoříte podle fotografie větnou osnovu. Upozorňuji, že některé pojmy a jejich vysvětlení najdete ve složce sloh!

od 17.ledna do 21.ledna

17.1.- vrátíme se k prověrce z mluvnice( skloňování slov přejatých) Měli jste domácí úkol

 Přečteme si ukázku z knihy Povídky u jedné a druhé kapsy od Karla Čapka

 Pozor! Budu chtít referáty

18.1.-

19.1.-Kontrola portfólií, epigramy Marka Valeria Martiala, Čelakovského,

20.1.- Epigramy Borovského a současných autorů

21.1.- Recenze literárních děl

od 10.ledna do 14.ledna

10.1.- napíšeme si prověrku na tvoření slov, další hodinu dokončíme skloňování přejatých slov vlastních

11.1.-

12.1.-prověrka na  skloňování podstatných jmen  přejatých, začneme blok literatury (Husitský chorál)

13.1.- Literatura, pozor! Očekávám referáty- Alois Jirásek- Proti všem( historický román)

14.1.- Literatura-

od 3.ledna do 7.ledna

3.1.- opravy olympiád, prověrek a slohových prací, v další hodině pokračujeme tvořením slov

5.1.- procvičování tvoření slov- pracovní sešit

6.1.- hrajeme pohádku na Písečné

7.1.- prověrka na tvoření slov ( v dalším týdnu bude literatura)

od 13.prosince do 17.prosince

13.12.- suplování- mluvnice: Téma tvoření slov- pracovní sešit z mluvnice str.28 cv.11(pracujte se slovníkem cizích slov)kontrolní cvičení 1,2, str.29-1b,1c,3 

14.12.- spojení s 8.B- pokračování v tématu tvoření slov, pozor v 13.00h je na radnici kostýmová zkouška

15.12.- vánoční koncert

16.12.- opakovací prověrka z tvoření slov

17.12.- hrajeme divadlo v Dolní Lomné

od 6.prosince do 10.prosince

6.12.-  (dvouhodina) Přepis slohové práce na A4, příprava na olympiádu z českého jazyka

8.12.- stávka, ředitelské volno

9.12.- blok mluvnice, ještě se krátce vrátíme k olympiádě a pak už si zopakujeme tvoření slov-  odvozování, skládání a zkracování.

10.12.- doplníme si další způsob tvoření slov a tím je přejímání z cizích jazyků

 od 29.listopadu do 3. prosince:

29.11.

1.12.- Pokračujeme v přípravě slohové práce- Hastman

2.12.- Příprava slohové práce

3.12.- Příprava slohové práce

 

od 22. do 26.listoadu

22.11.- Prezentace a vyhodnocení nejlepších prodejců. Příprava projektu Děti čtou dětem- předání textů, příprava úkolů a aktivity)

24.11.- Příprava 1.slohové práce na téma Charakteristika literární postavy. Přineste si knížku z vlastní povinné četby. Čtvrtou hodinu jdou tito žáci učit v rámci projektu Děti čtou dětem do 3.A- Katka K, Daniel L.,Dominik W., Erika L.

25.11.- Opakování slohového útvaru Charakteristika

26.11.- Průpravná cvičení z charakteristiky

od 15. do 19. listopadu budeme:

15.11.- Volně navážeme na povídku tím, že si představíme jednoho z největších bojovníků proti komunismu, písničkáře, spisovatele, novináře a redaktora rádia Svobodná Evropa- Karla Kryla.

17.11.- volno

18.11.- Sloh: Popis, zopakujeme si všechny druhy popisů, zaměříme se na popis prostý. Malým projektem si vyzkoušíme, jak byste se hodili jako manažeři prodeje aut( kluci) a dívky jestli by byly schopny pracovat jako Realitní makléřky.(děvčata budou prodávat domy). Součástí vaší prezentace budou obrázky a náčrty. Mohou být zpracovány na arch papíru, nebo jako v programu PowerPoint( pokud ji zvládnete). Základem Vašeho prodeje bude popis automobilu a jeho součástí( doplňku a pod.) stejně jako u prodeje domů, či jiných nemovitostí.

19.11.- Přineste si podklady k projektu. Hodinu strávíme v PP1. V  pondělí proběhnou prezentace.   

      Seznam referujících: V tomot týdnu nebudou referáty!!!                   

 

 od 8.listopadu do 12. listopadu budeme

probírat literaturu. Každou hodinu začneme referátem. Seznam referátů najdete ve složce literatura.

8.11.- Podíváme se na zpívající básníky- jako prvního proklepneme Jiřího Dědečeka, texty( básně), které jste sami vytvořili pomocí slov z textu pana Dědečka  "Slova, která bolí od A po Z" jsou nepublikovatelná.

10.11.-Řekneme si, co je to deník, začneme Tajným deníkem Adriana Molea a opět budeme psát. Tentokrát spojíme text Sue Townsendové s popisem, který už jsme si částečně probrali v 7. ročníku. Bude to popis prostý, osoby(charakteristika), děje nebo popis pracovního postupu????

11.11.- Horor a Daphne du Maurier. Pokud jste četli, nebo viděli nějaký KVALITNÍ horor, můžete vystoupit a velmi krátce film, či knihu představit. V další části se opět pokusíme o jeden z druhů popisu. (Charakteristika Adriana  dopadla vcelku dobře a to i přesto, že šlo o charakteristiku nepřímou)

 12.11.-  přečteme si ukázku z období tzv. totáče( doby totální vlády jedné strany). Blíží se nám 17. listopad, tedy nejenom den, kdy nemusíte do školy, ale především si tímto dnem připomínáme Den boje studentů za svobodu a demokracii. Z ukázky se Vám možná podaří pochopit dobu před listopadem 1989.

 

Seznam referujících:

  • 8.11.- ??
  • 10.11.- Marek Zogata, Radim Szotkowski
  • 11.11.-Jana Szkanderová
  • 12.11.-Iva Suszková